سفارش تبلیغ
صبا

سی دی آموزش فرانسه

1- آموزش تصویری زبان فرانسه برای اندروید به شیوه لذت بخش نصرت

سی دی آموزشی نصرت فرانسه

دروس در این سیستم به صورت فایلهای تصویری آماده شده است و شما برای یادگیری آنها تنها و تنها نیاز به گوش کردن و دیدن این فایلهای تصویری دارید
در این آموزش با تکرارهای هوشمندانه و برگشتی لهجه شما از ابتدا لهجه درستی شکل گرفته و به طور خودکار قواعد بیشمار زبان را در عمل فرا خواهید گرفت
شنیسدن و دیدن همزمان دروس این مجموعه بسیار لذت بخش و پر انرژی است و به طور مداوماز شما تمریناتی می خواهد ‏(‏تکرار برخی از جملات و لغات‏)‏که خود این مساله برای شما لذت بخش و هیجان انگیز خواهد بود.

ادامه سی دی آموزش فرانسه