سفارش تبلیغ
صبا

دروس تقویت مکالمه زبان آلمانی

زبان آلمانی در چند سال اخیر طرفداران بسیاری در ایران پیدا کرده است.از جمله افراد زیادی که قصد مهاجرت به این کشور را دارند. چرب زبان امروز 100 درس رایگان برای تقویت مکالمه و مهارتهای شنیداری و گفتاری است.این درسها را میتوانید روی گوشی خود انتقال داده و درسها را یکی یکی تمرین نمایید.

متن درس اول آموزش رایگان تقویت مهارت های شنیداری و گفتاری زبان آلمانی

ادامه دروس تقویت مکالمه زبان آلمانی